ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق تهران/ لزوم رعایت مدیریت زمان سفر

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق تهران/ لزوم رعایت مدیریت زمان سفر
فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: وضعیت تردد انواع وسایل نقلیه در مسیرهای رفت و برگشت محورهای امام‌ رضا (ع)، هراز، فیروزکوه و بزرگراه حرم به حرم نیمه‌سنگین در جریان است.

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق تهران/ لزوم رعایت مدیریت زمان سفر

فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: وضعیت تردد انواع وسایل نقلیه در مسیرهای رفت و برگشت محورهای امام‌ رضا (ع)، هراز، فیروزکوه و بزرگراه حرم به حرم نیمه‌سنگین در جریان است.
ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای شرق تهران/ لزوم رعایت مدیریت زمان سفر

View more posts from this author