ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای مواصلاتی استان قزوین

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای مواصلاتی استان قزوین
رئیس پلیس راه استان قزوین از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین خبر داد.

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای مواصلاتی استان قزوین

رئیس پلیس راه استان قزوین از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین خبر داد.
ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای مواصلاتی استان قزوین

View more posts from this author