ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای ورودی به گیلان

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای ورودی به گیلان
فرمانده پلیس راه گیلان ترافیک در محورهای ورودی به این استان به‌ویژه قزوین‌ ـ‌ رشت را نیمه‌سنگین خواند.

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای ورودی به گیلان

فرمانده پلیس راه گیلان ترافیک در محورهای ورودی به این استان به‌ویژه قزوین‌ ـ‌ رشت را نیمه‌سنگین خواند.
ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای ورودی به گیلان

دانلود موزیک

فانتزی

View more posts from this author