ترافیک نیمه‌سنگین و روان در محورهای هراز و فیروزکوه/ مشکلی برای بازگشت مسافران نوروزی وجود ندارد

ترافیک نیمه‌سنگین و روان در محورهای هراز و فیروزکوه/ مشکلی برای بازگشت مسافران نوروزی وجود ندارد
فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران از ترافیک نیمه‌سنگین و روان در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد و گفت: مشکلی برای بازگشت مسافران نوروزی وجود ندارد.

ترافیک نیمه‌سنگین و روان در محورهای هراز و فیروزکوه/ مشکلی برای بازگشت مسافران نوروزی وجود ندارد

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران از ترافیک نیمه‌سنگین و روان در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد و گفت: مشکلی برای بازگشت مسافران نوروزی وجود ندارد.
ترافیک نیمه‌سنگین و روان در محورهای هراز و فیروزکوه/ مشکلی برای بازگشت مسافران نوروزی وجود ندارد

عکس های جدید

پرشین موزیک

View more posts from this author