تربت‌حیدریه در محاصره گردبادها

تربت‌حیدریه در محاصره گردبادها
دقایقی پیش تند باد شدیدی تربت‌حیدریه در جنوب خراسان رضوی را درنوردید، به‌ طوری که چنین گردبادی در یک دهه اخیر بی‌سابقه گزارش شده‌ است.

تربت‌حیدریه در محاصره گردبادها

دقایقی پیش تند باد شدیدی تربت‌حیدریه در جنوب خراسان رضوی را درنوردید، به‌ طوری که چنین گردبادی در یک دهه اخیر بی‌سابقه گزارش شده‌ است.
تربت‌حیدریه در محاصره گردبادها

View more posts from this author