تردد سنگین خودروها در محور هراز/ 8 کشته از آغاز سفرهای نوروزی در محورهای مازندران

تردد سنگین خودروها در محور هراز/ 8 کشته از آغاز سفرهای نوروزی در محورهای مازندران
رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محور هراز به‌صورت سنگین است و امروز محدودیت تردد کامیون و کامیونت در این محور اعمال می‌شود.

تردد سنگین خودروها در محور هراز/ 8 کشته از آغاز سفرهای نوروزی در محورهای مازندران

رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محور هراز به‌صورت سنگین است و امروز محدودیت تردد کامیون و کامیونت در این محور اعمال می‌شود.
تردد سنگین خودروها در محور هراز/ 8 کشته از آغاز سفرهای نوروزی در محورهای مازندران

View more posts from this author