تردد عادی و روان خودروها در محورهای مازندران/ یک‌طرفه شدن هراز و کندوان طی امروز و فردا

تردد عادی و روان خودروها در محورهای مازندران/ یک‌طرفه شدن هراز و کندوان طی امروز و فردا
رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در حال حاضر در تمامی محورهای مازندران به‌صورت عادی و روان بوده و از لحاظ جوی تمام محورهای استان به‌صورت مه‌آلود است.

تردد عادی و روان خودروها در محورهای مازندران/ یک‌طرفه شدن هراز و کندوان طی امروز و فردا

رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در حال حاضر در تمامی محورهای مازندران به‌صورت عادی و روان بوده و از لحاظ جوی تمام محورهای استان به‌صورت مه‌آلود است.
تردد عادی و روان خودروها در محورهای مازندران/ یک‌طرفه شدن هراز و کندوان طی امروز و فردا

View more posts from this author