تردد نوروزی بیش از 3 میلیون خودرو در اصفهان

تردد نوروزی بیش از 3 میلیون خودرو در اصفهان
معاون فنی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: مجموع ورودی‌ها و خروجی‌های استان سه میلیون و 384 هزار و 599 است و محورهای ورودی قم-کاشان، آباده-شهرضا و شیراز-اصفهان بیشترین ورودی در نوروز 97 به خود اختصاص داده‌اند.

تردد نوروزی بیش از 3 میلیون خودرو در اصفهان

معاون فنی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: مجموع ورودی‌ها و خروجی‌های استان سه میلیون و 384 هزار و 599 است و محورهای ورودی قم-کاشان، آباده-شهرضا و شیراز-اصفهان بیشترین ورودی در نوروز 97 به خود اختصاص داده‌اند.
تردد نوروزی بیش از 3 میلیون خودرو در اصفهان

View more posts from this author