تردد 27 میلیون راننده در ایام نوروز/ نصب سامانه سپهتن روی تمام اتوبوس‌ها

تردد 27 میلیون راننده در ایام نوروز/ نصب سامانه سپهتن روی تمام اتوبوس‌ها
رئیس پلیس راهور ناجا از تردد 27 میلیون راننده در ایام نوروز خبر داد و گفت: سامانه سپهتن روی تمام اتوبوس‌های مسافربری نصب شده است.

تردد 27 میلیون راننده در ایام نوروز/ نصب سامانه سپهتن روی تمام اتوبوس‌ها

رئیس پلیس راهور ناجا از تردد 27 میلیون راننده در ایام نوروز خبر داد و گفت: سامانه سپهتن روی تمام اتوبوس‌های مسافربری نصب شده است.
تردد 27 میلیون راننده در ایام نوروز/ نصب سامانه سپهتن روی تمام اتوبوس‌ها

View more posts from this author