ترکیب تیم فوتبال ذوب‌آهن مشخص شد/ سمبه پر‌زور سبز‌پوشان برای تحمیل نخستین شکست صدرنشین

ترکیب تیم فوتبال ذوب‌آهن مشخص شد/ سمبه پر‌زور سبز‌پوشان برای تحمیل نخستین شکست صدرنشین
حضور مرتضی تبریزی و کیروش استانلی از ابتدای بازی در ترکیب ذوب‌آهن نشان از عزم بالای سبز‌پوشان برای کسب 3 امتیاز بازی برابر پارس جنوبی است.

ترکیب تیم فوتبال ذوب‌آهن مشخص شد/ سمبه پر‌زور سبز‌پوشان برای تحمیل نخستین شکست صدرنشین

حضور مرتضی تبریزی و کیروش استانلی از ابتدای بازی در ترکیب ذوب‌آهن نشان از عزم بالای سبز‌پوشان برای کسب 3 امتیاز بازی برابر پارس جنوبی است.
ترکیب تیم فوتبال ذوب‌آهن مشخص شد/ سمبه پر‌زور سبز‌پوشان برای تحمیل نخستین شکست صدرنشین

View more posts from this author