ترکیب تیم فوتبال ذوب‌آهن مشخص شد/ نیمکت‌نشینی تبریزی و شفیعی

ترکیب تیم فوتبال ذوب‌آهن مشخص شد/ نیمکت‌نشینی تبریزی و شفیعی
ترکیب تیم فوتبال ذوب‌آهن برای دیدار با تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال مشخص شد.

ترکیب تیم فوتبال ذوب‌آهن مشخص شد/ نیمکت‌نشینی تبریزی و شفیعی

ترکیب تیم فوتبال ذوب‌آهن برای دیدار با تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال مشخص شد.
ترکیب تیم فوتبال ذوب‌آهن مشخص شد/ نیمکت‌نشینی تبریزی و شفیعی

View more posts from this author