ترک همایش تجلیل از فعالان فرهنگی اجتماعی توسط امام جمعه تبریز/ اعتراض به نوع پوشش بانوان+ عکس

ترک همایش تجلیل از فعالان فرهنگی اجتماعی توسط امام جمعه تبریز/ اعتراض به نوع پوشش بانوان+ عکس
امام جمعه تبریز در اعتراض به نوع پوشش بانوان مراسم تجلیل از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آذربایجان شرقی را ترک کرد.

ترک همایش تجلیل از فعالان فرهنگی اجتماعی توسط امام جمعه تبریز/ اعتراض به نوع پوشش بانوان+ عکس

امام جمعه تبریز در اعتراض به نوع پوشش بانوان مراسم تجلیل از فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آذربایجان شرقی را ترک کرد.
ترک همایش تجلیل از فعالان فرهنگی اجتماعی توسط امام جمعه تبریز/ اعتراض به نوع پوشش بانوان+ عکس

View more posts from this author