تساوی نساجی و شهرداری تبریز/ درخشش مهاجم مورد علاقه دایی در لیگ یک

تساوی نساجی و شهرداری تبریز/ درخشش مهاجم مورد علاقه دایی در لیگ یک
تیم فوتبال نساجی مازندران توانست با درخشش محمد عباس‌زاده، بازی باخته را با تساوی عوض کند و یک امتیاز از تبریز به اندوخته‌های خود بیافزاید.

تساوی نساجی و شهرداری تبریز/ درخشش مهاجم مورد علاقه دایی در لیگ یک

تیم فوتبال نساجی مازندران توانست با درخشش محمد عباس‌زاده، بازی باخته را با تساوی عوض کند و یک امتیاز از تبریز به اندوخته‌های خود بیافزاید.
تساوی نساجی و شهرداری تبریز/ درخشش مهاجم مورد علاقه دایی در لیگ یک

View more posts from this author