تساوی پارس‌جنوبی در یک دیدار 6 امتیازی/ فولاد ششم باقی ماند

تساوی پارس‌جنوبی در یک دیدار 6 امتیازی/ فولاد ششم باقی ماند
تیم‌های فوتبال پارس‌جنوبی‌ جم و فولاد خوزستان در یک دیدار 6 امتیازی در نهایت به تساوی رضایت دادند.

تساوی پارس‌جنوبی در یک دیدار 6 امتیازی/ فولاد ششم باقی ماند

تیم‌های فوتبال پارس‌جنوبی‌ جم و فولاد خوزستان در یک دیدار 6 امتیازی در نهایت به تساوی رضایت دادند.
تساوی پارس‌جنوبی در یک دیدار 6 امتیازی/ فولاد ششم باقی ماند

View more posts from this author