تسهیلات بیشتری به صادرات‌کنندگان ارائه شود/ لزوم ارتقای گمرکات هرمزگان برای توسعه صادرات

تسهیلات بیشتری به صادرات‌کنندگان ارائه شود/ لزوم ارتقای گمرکات هرمزگان برای توسعه صادرات
استاندار هرمزگان گفت: میزان صادرات غیرنفتی کشور باید به رقم 52 میلیارد دلار برسد که برای این کار نیاز است تسهیلات بیشتری به صادرات‌کنندگان ارائه شود.

تسهیلات بیشتری به صادرات‌کنندگان ارائه شود/ لزوم ارتقای گمرکات هرمزگان برای توسعه صادرات

استاندار هرمزگان گفت: میزان صادرات غیرنفتی کشور باید به رقم 52 میلیارد دلار برسد که برای این کار نیاز است تسهیلات بیشتری به صادرات‌کنندگان ارائه شود.
تسهیلات بیشتری به صادرات‌کنندگان ارائه شود/ لزوم ارتقای گمرکات هرمزگان برای توسعه صادرات

پایگاه خبری مبارز

View more posts from this author