تسهیل روند‍ سرمایه‌گذاری در کردستان در اولویت است / احداث مینی‌پالایشگاه در منطقه صفر مرزی مریوان

تسهیل روند‍ سرمایه‌گذاری در کردستان در اولویت است / احداث مینی‌پالایشگاه در منطقه صفر مرزی مریوان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: در فرایند جذب سرمایه‌‌‌‌‌‍‌گذار بسیار کند عمل شده و دلایل آن یک سری ضوابط و مقررات در سیستم اداری است که قصد داریم این مقرارت را به نفع استان تسهیل کنیم.

تسهیل روند‍ سرمایه‌گذاری در کردستان در اولویت است / احداث مینی‌پالایشگاه در منطقه صفر مرزی مریوان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: در فرایند جذب سرمایه‌‌‌‌‌‍‌گذار بسیار کند عمل شده و دلایل آن یک سری ضوابط و مقررات در سیستم اداری است که قصد داریم این مقرارت را به نفع استان تسهیل کنیم.
تسهیل روند‍ سرمایه‌گذاری در کردستان در اولویت است / احداث مینی‌پالایشگاه در منطقه صفر مرزی مریوان

پرس نیوز

View more posts from this author