تشدید مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر در آذربایجان غربی

تشدید مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر در آذربایجان غربی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی گفت: امسال به طور جدی برای تشدید مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر در آذربایجان غربی گام برداشته می‌شود.

تشدید مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر در آذربایجان غربی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی گفت: امسال به طور جدی برای تشدید مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر در آذربایجان غربی گام برداشته می‌شود.
تشدید مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر در آذربایجان غربی

فروش بک لینک

خبر جدید

View more posts from this author