تشییع و خاکسپاری پیکر حجت‌الاسلام طباطبایی در قم

تشییع و خاکسپاری پیکر حجت‌الاسلام طباطبایی در قم
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر حجت‌الاسلام سیدمهدی طباطبایی در شهر قم برگزار شد.

تشییع و خاکسپاری پیکر حجت‌الاسلام طباطبایی در قم

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر حجت‌الاسلام سیدمهدی طباطبایی در شهر قم برگزار شد.

تشییع و خاکسپاری پیکر حجت‌الاسلام طباطبایی در قم

View more posts from this author