تشییع پیکر مطهر بیست و هشتمین شهید مدافع حرم دماوند

تشییع پیکر مطهر بیست و هشتمین شهید مدافع حرم دماوند
پیکر مطهر بیست و هشتمین شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) در شهرستان دماوند تشییع و تدفین می‌شود.

تشییع پیکر مطهر بیست و هشتمین شهید مدافع حرم دماوند

پیکر مطهر بیست و هشتمین شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) در شهرستان دماوند تشییع و تدفین می‌شود.
تشییع پیکر مطهر بیست و هشتمین شهید مدافع حرم دماوند

View more posts from this author