تشییع پیکر مطهر شهدا در اصفهان

تشییع پیکر مطهر شهدا در اصفهان
پیکر مطهر ۵تن از شهدای تازه تفحص و شناسایی شده دوران دفاع مقدس و ۲تن از شهدای مدافع حرم استان اصفهان پیش از ظهر پنج‌شنبه چهارم آبان‌ماه با حضور اقشار مختلف مردم اصفهان تشییع شد.

تشییع پیکر مطهر شهدا در اصفهان

پیکر مطهر ۵تن از شهدای تازه تفحص و شناسایی شده دوران دفاع مقدس و ۲تن از شهدای مدافع حرم استان اصفهان پیش از ظهر پنج‌شنبه چهارم آبان‌ماه با حضور اقشار مختلف مردم اصفهان تشییع شد.
تشییع پیکر مطهر شهدا در اصفهان

View more posts from this author