تشییع پیکر 2 محیطبان هرمزگانی

تشییع پیکر 2 محیطبان هرمزگانی
مراسم تشییع پیکر دو محیطبان شهید هرمزگانی با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور و مردم شهیدپرور آغاز شد.

تشییع پیکر 2 محیطبان هرمزگانی

مراسم تشییع پیکر دو محیطبان شهید هرمزگانی با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور و مردم شهیدپرور آغاز شد.
تشییع پیکر 2 محیطبان هرمزگانی

روزنامه قانون

View more posts from this author