تشییع پیکر 3 شهید بحرینی در قم

تشییع پیکر 3 شهید بحرینی در قم
مراسم تشییع پیکر سه شهید بحرینی پس از اقامه نماز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم و نمازگزاران در قم برگزار شد.

تشییع پیکر 3 شهید بحرینی در قم

مراسم تشییع پیکر سه شهید بحرینی پس از اقامه نماز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم و نمازگزاران در قم برگزار شد.
تشییع پیکر 3 شهید بحرینی در قم

View more posts from this author