تشییع پیکر 6 شهید گمنام در قم

تشییع پیکر 6 شهید گمنام در قم
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم گفت: پیکر 6 شهید گمنام در روز دوشنبه 30 بهمن ماه در شهر قم تشییع خواهد شد.

تشییع پیکر 6 شهید گمنام در قم

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم گفت: پیکر 6 شهید گمنام در روز دوشنبه 30 بهمن ماه در شهر قم تشییع خواهد شد.
تشییع پیکر 6 شهید گمنام در قم

View more posts from this author