تصادف در اتوبان اراک – قم 8 کشته و مجروح بر جای گذاشت/ متهم گریخت

تصادف در اتوبان اراک – قم 8 کشته و مجروح بر جای گذاشت/ متهم گریخت
برخورد یک دستگاه پراید با یک خودروی ایسوزو حامل مواد اشتغالزا در ابتدای اتوبان اراک – قم هشت یک کشته و هفت مجروح بر جای گذاشت.

تصادف در اتوبان اراک – قم 8 کشته و مجروح بر جای گذاشت/ متهم گریخت

برخورد یک دستگاه پراید با یک خودروی ایسوزو حامل مواد اشتغالزا در ابتدای اتوبان اراک – قم هشت یک کشته و هفت مجروح بر جای گذاشت.
تصادف در اتوبان اراک – قم 8 کشته و مجروح بر جای گذاشت/ متهم گریخت

View more posts from this author