تصادف در محور حمیل ـ ایلام 15 کشته و مصدوم برجای گذاشت

تصادف در محور حمیل ـ ایلام 15 کشته و مصدوم برجای گذاشت
مسؤول فوریت‌های پزشکی اسلام‌آباد غرب گفت: تصادف رانندگی در محور حمیل ـ ایلام 15 کشته و مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف در محور حمیل ـ ایلام 15 کشته و مصدوم برجای گذاشت

مسؤول فوریت‌های پزشکی اسلام‌آباد غرب گفت: تصادف رانندگی در محور حمیل ـ ایلام 15 کشته و مصدوم بر جای گذاشت.
تصادف در محور حمیل ـ ایلام 15 کشته و مصدوم برجای گذاشت

View more posts from this author