تصادف در محور سی‌سخت به پادنا 4 کشته و زخمی بر جای گذاشت

تصادف در محور سی‌سخت به پادنا 4 کشته و زخمی بر جای گذاشت
رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تصادف درمحور سی‌سخت به پادنا چهار کشته و زخمی بر جای گذاشت.

تصادف در محور سی‌سخت به پادنا 4 کشته و زخمی بر جای گذاشت

رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تصادف درمحور سی‌سخت به پادنا چهار کشته و زخمی بر جای گذاشت.
تصادف در محور سی‌سخت به پادنا 4 کشته و زخمی بر جای گذاشت

View more posts from this author