تصادف 2 خودرو در محور هراز 7 مصدوم بر جای گذاشت

تصادف 2 خودرو در محور هراز 7 مصدوم بر جای گذاشت
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: تصادف دو خودرو در محور هراز 7 مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف 2 خودرو در محور هراز 7 مصدوم بر جای گذاشت

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: تصادف دو خودرو در محور هراز 7 مصدوم بر جای گذاشت.
تصادف 2 خودرو در محور هراز 7 مصدوم بر جای گذاشت

دانلود فیلم

خبر فرهنگیان

View more posts from this author