تصمیمات ترامپ اتحادیه اروپا را متلاشی می‌کند/ خدواند ترامپ را خلق کرد تا امپراطوری آمریکا از بین برود

تصمیمات ترامپ اتحادیه اروپا را متلاشی می‌کند/ خدواند ترامپ را خلق کرد تا امپراطوری آمریکا از بین برود
مدیر مسوول نشریه آمریکایی «جنگ فرهنگ‎ها» خروج آمریکا از برجام را یک بحران دانست و گفت: تصمیمات ترامپ باعث می‎شود پیمان ناتو از بین برود و حتی ممکن است اتحادیه اروپا متلاشی شود.

تصمیمات ترامپ اتحادیه اروپا را متلاشی می‌کند/ خدواند ترامپ را خلق کرد تا امپراطوری آمریکا از بین برود

مدیر مسوول نشریه آمریکایی «جنگ فرهنگ‎ها» خروج آمریکا از برجام را یک بحران دانست و گفت: تصمیمات ترامپ باعث می‎شود پیمان ناتو از بین برود و حتی ممکن است اتحادیه اروپا متلاشی شود.
تصمیمات ترامپ اتحادیه اروپا را متلاشی می‌کند/ خدواند ترامپ را خلق کرد تا امپراطوری آمریکا از بین برود

View more posts from this author