تعداد فوتی‌های حوادث جاده‌ای در فارس به 18 نفر رسید

تعداد فوتی‌های حوادث جاده‌ای در فارس به 18 نفر رسید
رئیس مرکز اورژانس استان فارس گفت: تعداد کشته‌شدگان حوادث جاده‌ای در استان فارس به 18 نفر افزایش‌یافته است.

تعداد فوتی‌های حوادث جاده‌ای در فارس به 18 نفر رسید

رئیس مرکز اورژانس استان فارس گفت: تعداد کشته‌شدگان حوادث جاده‌ای در استان فارس به 18 نفر افزایش‌یافته است.
تعداد فوتی‌های حوادث جاده‌ای در فارس به 18 نفر رسید

View more posts from this author