تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در فارس به 9 نفر رسید

تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در فارس به 9 نفر رسید
رئیس مرکز اورژانس استان فارس گفت: تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در محور‌های مواصلاتی استان فارس از آغاز تعطیلات نوروزی تاکنون به 9 نفر رسید.

تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در فارس به 9 نفر رسید

رئیس مرکز اورژانس استان فارس گفت: تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در محور‌های مواصلاتی استان فارس از آغاز تعطیلات نوروزی تاکنون به 9 نفر رسید.
تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در فارس به 9 نفر رسید

View more posts from this author