تعرض به شیخ قاسم، قیام مسلحانه مردم بحرین علیه آل خلیفه را به دنبال دارد

تعرض به شیخ قاسم، قیام مسلحانه مردم بحرین علیه آل خلیفه را به دنبال دارد
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر گفت: تعرض به عالم مجاهد آیت‌الله حاج شیخ عیسی قاسم قیام مسلحانه مردم بحرین علیه آل خلیفه را در پی خواهد داشت.

تعرض به شیخ قاسم، قیام مسلحانه مردم بحرین علیه آل خلیفه را به دنبال دارد

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر گفت: تعرض به عالم مجاهد آیت‌الله حاج شیخ عیسی قاسم قیام مسلحانه مردم بحرین علیه آل خلیفه را در پی خواهد داشت.
تعرض به شیخ قاسم، قیام مسلحانه مردم بحرین علیه آل خلیفه را به دنبال دارد

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author