تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع کشور/ آمار دولت درباره اشتغال صحیح نیست

تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع کشور/ آمار دولت درباره اشتغال صحیح نیست
نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه آمار دولت درباره میزان بیکاری و اشتغال درست نیست، گفت: هم‌اینک بیش از 60 درصد صنایع کشور تعطیل است.

تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع کشور/ آمار دولت درباره اشتغال صحیح نیست

نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه آمار دولت درباره میزان بیکاری و اشتغال درست نیست، گفت: هم‌اینک بیش از 60 درصد صنایع کشور تعطیل است.
تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع کشور/ آمار دولت درباره اشتغال صحیح نیست

View more posts from this author