تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: با توجه به‌شدت یافتن گردوغبار در آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر به دلیل ورود توده گردوغبار کویتی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این چهار شهرستان در نوبت بعدازظهر تعطیل شد.

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: با توجه به‌شدت یافتن گردوغبار در آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر به دلیل ورود توده گردوغبار کویتی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این چهار شهرستان در نوبت بعدازظهر تعطیل شد.
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر

View more posts from this author