تعطیلی نیم روزه نمایشگاه کتاب در روز شهادت حضرت زهرا (س)

تعطیلی نیم روزه نمایشگاه کتاب در روز شهادت حضرت زهرا (س)
مدیر اطلاع‌رسانی نمایشگاه‌های کتاب دین و استان قم گفت: به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) نمایشگاه کتاب در نوبت صبح روز سه‌شنبه اول اسفندماه تعطیل است.

تعطیلی نیم روزه نمایشگاه کتاب در روز شهادت حضرت زهرا (س)

مدیر اطلاع‌رسانی نمایشگاه‌های کتاب دین و استان قم گفت: به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) نمایشگاه کتاب در نوبت صبح روز سه‌شنبه اول اسفندماه تعطیل است.
تعطیلی نیم روزه نمایشگاه کتاب در روز شهادت حضرت زهرا (س)

View more posts from this author