تعطیلی پنجشنبه‌ها در البرز در دستور کار ویژه قرار دارد/ لزوم تشکیل کمیته شناسایی منشأ گرد و غبار

تعطیلی پنجشنبه‌ها در البرز در دستور کار ویژه قرار دارد/ لزوم تشکیل کمیته شناسایی منشأ گرد و غبار
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم تشکیل کمیته شناسایی منشأ گرد و غبار تأکید کرد و گفت: تعطیلی پنجشنبه‌ها در البرز در دستور کار ویژه قرار دارد.

تعطیلی پنجشنبه‌ها در البرز در دستور کار ویژه قرار دارد/ لزوم تشکیل کمیته شناسایی منشأ گرد و غبار

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم تشکیل کمیته شناسایی منشأ گرد و غبار تأکید کرد و گفت: تعطیلی پنجشنبه‌ها در البرز در دستور کار ویژه قرار دارد.
تعطیلی پنجشنبه‌ها در البرز در دستور کار ویژه قرار دارد/ لزوم تشکیل کمیته شناسایی منشأ گرد و غبار

گوشی موبایل

View more posts from this author