تعیین تکلیف 105 حلقه چاه غیرمجاز آب طی سال‌جاری در کهگیلویه و بویراحمد

تعیین تکلیف 105 حلقه چاه غیرمجاز آب طی سال‌جاری در کهگیلویه و بویراحمد
معاون حفاظت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد از تعیین تکلیف 105 حلقه چاه غیرمجاز آب طی سال‌جاری در این استان خبر داد.

تعیین تکلیف 105 حلقه چاه غیرمجاز آب طی سال‌جاری در کهگیلویه و بویراحمد

معاون حفاظت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد از تعیین تکلیف 105 حلقه چاه غیرمجاز آب طی سال‌جاری در این استان خبر داد.
تعیین تکلیف 105 حلقه چاه غیرمجاز آب طی سال‌جاری در کهگیلویه و بویراحمد

View more posts from this author