تمدید پروانه مدارس فوتبال کهگیلویه و بویراحمد تا 15 خرداد

تمدید پروانه مدارس فوتبال کهگیلویه و بویراحمد تا 15 خرداد
رئیس هیأت فوتبال استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمدید پروانه مدارس فوتبال کهگیلویه و بویراحمد برای ادامه فعالیت تنها تا 15 خرداد امسال ممکن است.

تمدید پروانه مدارس فوتبال کهگیلویه و بویراحمد تا 15 خرداد

رئیس هیأت فوتبال استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمدید پروانه مدارس فوتبال کهگیلویه و بویراحمد برای ادامه فعالیت تنها تا 15 خرداد امسال ممکن است.
تمدید پروانه مدارس فوتبال کهگیلویه و بویراحمد تا 15 خرداد

فروش بک لینک

عکس

View more posts from this author