تندباد نوروزی در مازندران حادثه آفرید/ از ریزش دیوار تا کنده‌شدن درختان

تندباد نوروزی در مازندران حادثه آفرید/ از ریزش دیوار تا کنده‌شدن درختان
معاون عملیات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری گفت: ریزش دیوار و سقف و سقوط درختان، داربست، بنر و چادر از عمده حوادث بر اثر تندباد در مازندران بوده است.

تندباد نوروزی در مازندران حادثه آفرید/ از ریزش دیوار تا کنده‌شدن درختان

معاون عملیات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری گفت: ریزش دیوار و سقف و سقوط درختان، داربست، بنر و چادر از عمده حوادث بر اثر تندباد در مازندران بوده است.
تندباد نوروزی در مازندران حادثه آفرید/ از ریزش دیوار تا کنده‌شدن درختان

View more posts from this author