تنها آبشار خزه‎ای جهان واقع در بهشتی در دل جنگل‌های گلستان

تنها آبشار خزه‎ای جهان واقع در بهشتی در دل جنگل‌های گلستان
آبشار کبودوال در 5 کیلومتری جنوب شهرستان علی‎آبادکتول در دره‎ای جنگلی واقع شده است این آبشار از تنوع گونه‎ها و چشمه‎های فراوان برخوردار بوده که هر ساله به خصوص در فصل بهار و تابستان محل تفرج بسیاری از گردشگران و دوستداران طبیعت است.

تنها آبشار خزه‎ای جهان واقع در بهشتی در دل جنگل‌های گلستان

آبشار کبودوال در 5 کیلومتری جنوب شهرستان علی‎آبادکتول در دره‎ای جنگلی واقع شده است این آبشار از تنوع گونه‎ها و چشمه‎های فراوان برخوردار بوده که هر ساله به خصوص در فصل بهار و تابستان محل تفرج بسیاری از گردشگران و دوستداران طبیعت است.
تنها آبشار خزه‎ای جهان واقع در بهشتی در دل جنگل‌های گلستان

View more posts from this author