تنها راه حل معضل ریزگردها، بازگرداندن آب منتقل شده خوزستان است/ برخی‌ آدرس غلط می‌دهند

تنها راه حل معضل ریزگردها، بازگرداندن آب منتقل شده خوزستان است/ برخی‌ آدرس غلط می‌دهند
امام جمعه موقت اهواز تنها راه حل معضل ریزگردها را برگرداندن آب منتقل شده خوزستان دانست و گفت: با این‌کار در عرض یک ماه این معضل حل خواهد شد البته بازگرداندن آب نباید به صورت نمایشی و موقتی باشد.

تنها راه حل معضل ریزگردها، بازگرداندن آب منتقل شده خوزستان است/ برخی‌ آدرس غلط می‌دهند

امام جمعه موقت اهواز تنها راه حل معضل ریزگردها را برگرداندن آب منتقل شده خوزستان دانست و گفت: با این‌کار در عرض یک ماه این معضل حل خواهد شد البته بازگرداندن آب نباید به صورت نمایشی و موقتی باشد.
تنها راه حل معضل ریزگردها، بازگرداندن آب منتقل شده خوزستان است/ برخی‌ آدرس غلط می‌دهند

View more posts from this author