تنها 6 درصد تسهیلات اشتغال در اصفهان محقق شد/ شاهد گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش معضلات اجتماعی هستیم

تنها 6 درصد تسهیلات اشتغال در اصفهان محقق شد/ شاهد گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش معضلات اجتماعی هستیم
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار درمجلس گفت: با وجودی که 2 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات اشتغال به استان اصفهان اختصاص یافته بود، اما جوانان متقاضی، فقط 6 درصد این تسهیلات را در سال گذشته از شبکه بانکی در استان اصفهان دریافت کردند.

تنها 6 درصد تسهیلات اشتغال در اصفهان محقق شد/ شاهد گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش معضلات اجتماعی هستیم

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار درمجلس گفت: با وجودی که 2 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات اشتغال به استان اصفهان اختصاص یافته بود، اما جوانان متقاضی، فقط 6 درصد این تسهیلات را در سال گذشته از شبکه بانکی در استان اصفهان دریافت کردند.
تنها 6 درصد تسهیلات اشتغال در اصفهان محقق شد/ شاهد گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش معضلات اجتماعی هستیم

View more posts from this author