تنگه واشی؛ طبیعتی 6 هزار ساله در دل فیروزکوه

تنگه واشی؛ طبیعتی 6 هزار ساله در دل فیروزکوه
تنگه واشی یکی از مناطق خوش آب و هوای فیروزکوه با 6 هزار سال قدمت است که با داشتن آثار باستانی و طبیعت بی‌نظیر به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری استان تهران تبدیل شده است.

تنگه واشی؛ طبیعتی 6 هزار ساله در دل فیروزکوه

تنگه واشی یکی از مناطق خوش آب و هوای فیروزکوه با 6 هزار سال قدمت است که با داشتن آثار باستانی و طبیعت بی‌نظیر به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری استان تهران تبدیل شده است.
تنگه واشی؛ طبیعتی 6 هزار ساله در دل فیروزکوه

View more posts from this author