توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب ضروریست/ با رهنمودهای ایشان بر تمام مشکلات غلبه می‌کنیم

توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب ضروریست/ با رهنمودهای ایشان بر تمام مشکلات غلبه می‌کنیم
امام‌ جمعه موقت تهران با بیان اینکه بی‌توجهی به بیانات رهبری، فرجام ناخوشایندی دارد، گفت: با تکیه‌ بر دین و رهنمودهای مقام معظم رهبری بر تمام مشکلات غلبه خواهیم کرد.

توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب ضروریست/ با رهنمودهای ایشان بر تمام مشکلات غلبه می‌کنیم

امام‌ جمعه موقت تهران با بیان اینکه بی‌توجهی به بیانات رهبری، فرجام ناخوشایندی دارد، گفت: با تکیه‌ بر دین و رهنمودهای مقام معظم رهبری بر تمام مشکلات غلبه خواهیم کرد.
توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب ضروریست/ با رهنمودهای ایشان بر تمام مشکلات غلبه می‌کنیم

View more posts from this author