توزیع بیش از 117 هزار بسته آموزشی بین مسافران نوروزی

توزیع بیش از 117 هزار بسته آموزشی بین مسافران نوروزی
مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: 117 هزار و 728 بسته آموزشی و فرهنگی تاکنون بین گردشگران و مسافران در استان توزیع شد.

توزیع بیش از 117 هزار بسته آموزشی بین مسافران نوروزی

مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: 117 هزار و 728 بسته آموزشی و فرهنگی تاکنون بین گردشگران و مسافران در استان توزیع شد.
توزیع بیش از 117 هزار بسته آموزشی بین مسافران نوروزی

سایت استخدامی

اتوموبیل

View more posts from this author