توزیع سبد کالای عیدانه بین مددجویان بهزیستی و کمیته امداد/ مجلس و دولت دنبال افزایش رفاه مددجویان هستند

توزیع سبد کالای عیدانه بین مددجویان بهزیستی و کمیته امداد/ مجلس و دولت دنبال افزایش رفاه مددجویان هستند
رئیس سازمان بهزیستی از توزیع سبد کالای عیدانه بین مددجویان بهزیستی و کمیته امداد خبر داد و گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت دنبال افزایش رفاه مددجویان هستند و این امر به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

توزیع سبد کالای عیدانه بین مددجویان بهزیستی و کمیته امداد/ مجلس و دولت دنبال افزایش رفاه مددجویان هستند

رئیس سازمان بهزیستی از توزیع سبد کالای عیدانه بین مددجویان بهزیستی و کمیته امداد خبر داد و گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت دنبال افزایش رفاه مددجویان هستند و این امر به‌طور جدی پیگیری می‌شود.
توزیع سبد کالای عیدانه بین مددجویان بهزیستی و کمیته امداد/ مجلس و دولت دنبال افزایش رفاه مددجویان هستند

View more posts from this author