توزیع هزار وعده غذا به صورت روزانه بین زائرین نوروزی مسجد جمکران

توزیع هزار وعده غذا به صورت روزانه بین زائرین نوروزی مسجد جمکران
مدیر پشتیبانی و خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران گفت: در نوروز 95 روزانه بیش از یک‌هزار وعده غذا از سوی مسجد مقدس جمکران بین زائرین و مسافرین نوروزی توزیع می‌شود.

توزیع هزار وعده غذا به صورت روزانه بین زائرین نوروزی مسجد جمکران

مدیر پشتیبانی و خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران گفت: در نوروز 95 روزانه بیش از یک‌هزار وعده غذا از سوی مسجد مقدس جمکران بین زائرین و مسافرین نوروزی توزیع می‌شود.
توزیع هزار وعده غذا به صورت روزانه بین زائرین نوروزی مسجد جمکران

موسیقی روز

اخبار کارگران

View more posts from this author