توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی راهکاری برای مقابله با تحریم اقتصادی دشمن

توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی راهکاری برای مقابله با تحریم اقتصادی دشمن
مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اینکه استان قم ظرفیت پرورش گیاهان دارویی را دارد، گفت: اگر سرمایه‌گذاری لازم در حوزه بهره‌برداری از منابع طبیعی انجام شود هیچ تحریمی توانایی ضربه‌ زدن به اقتصاد کشور را ندارد.

توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی راهکاری برای مقابله با تحریم اقتصادی دشمن

مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اینکه استان قم ظرفیت پرورش گیاهان دارویی را دارد، گفت: اگر سرمایه‌گذاری لازم در حوزه بهره‌برداری از منابع طبیعی انجام شود هیچ تحریمی توانایی ضربه‌ زدن به اقتصاد کشور را ندارد.
توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی راهکاری برای مقابله با تحریم اقتصادی دشمن

View more posts from this author