توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان مازندرانی در هفته جاری

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان مازندرانی در هفته جاری
مدیرکل هواشناسی استان مازندران گفت: توصیه‌های هواشناسی کشاورزی مازندران هر هفته اطلاع‌رسانی می‌شوند تا کشاورزان با خیالی آسوده نسبت به انجام عملیات کشت و کار اقدام کنند.

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان مازندرانی در هفته جاری

مدیرکل هواشناسی استان مازندران گفت: توصیه‌های هواشناسی کشاورزی مازندران هر هفته اطلاع‌رسانی می‌شوند تا کشاورزان با خیالی آسوده نسبت به انجام عملیات کشت و کار اقدام کنند.
توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان مازندرانی در هفته جاری

بک لینک قوی

گوشی موبایل

View more posts from this author