توقف تیم فوتبال آلومینیوم اراک مقابل مس رفسنجان

توقف تیم فوتبال آلومینیوم اراک مقابل مس رفسنجان
تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال در آخرین لحظات از شکست خارج از خانه گریخت.

توقف تیم فوتبال آلومینیوم اراک مقابل مس رفسنجان

تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال در آخرین لحظات از شکست خارج از خانه گریخت.
توقف تیم فوتبال آلومینیوم اراک مقابل مس رفسنجان

View more posts from this author