توقف صدرنشین بلامنازع لیگ مقابل آلومینیوم اراک

توقف صدرنشین بلامنازع لیگ مقابل آلومینیوم اراک
هفته بیست و دوم لیگ دسته یک فوتبال کشور با انجام 9 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها آلومینیوم اراک به مصاف نفت مسجدسلیمان رفت.

توقف صدرنشین بلامنازع لیگ مقابل آلومینیوم اراک

هفته بیست و دوم لیگ دسته یک فوتبال کشور با انجام 9 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها آلومینیوم اراک به مصاف نفت مسجدسلیمان رفت.
توقف صدرنشین بلامنازع لیگ مقابل آلومینیوم اراک

View more posts from this author